Ubezpieczenia komunikacyjne to rodzaj polis, którymi muszą zainteresować się kierowcy i właściciele pojazdów. Zapisy polskiego prawa jasno określają, jakim obowiązkom w tym zakresie podlegają podróżni i co za to grozi. Jednak wiele osób, kierując się odpowiedzialnością i chęcią zabezpieczenia, decyduje się na zakup dodatkowych form ubezpieczeń komunikacyjnych, które zapewniają dodatkową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne w Polsce

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na każdego właściciela pojazdu konieczność wykupienia ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej ma jasno określony zakres, a zignorowanie konieczności wykupienia go wiąże się z ryzykiem otrzymania kary, jaką może być nawet kilkukrotność obecnie obowiązującego w kraju wynagrodzenia minimalnego. Wykupienie takiej polisy powinno nastąpić w dniu rejestracji pojazdu w odpowiednim urzędzie.

Ubezpieczenia komunikacyjne mają na celu chronić uczestników ruchu przed odpowiedzialnością finansową, którą mogą ponieść w wyniku wypadku. Ubezpieczenie OC zabezpiecza kierowcę w sytuacji, gdy przez jego działania, jakakolwiek osoba trzecia poniesie szkody. Rozumie się to poprzez ucierpienie na zdrowiu, ale także uszkodzenie mienia.

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne dla właścicieli pojazdów

W ofertach różnych ubezpieczycieli można znaleźć wiele wariantów polis, które dodatkowo mają chronić kierowcę, na wypadek, gdyby znalazł się w sytuacji nieprzewidzianej przez podstawowe OC.

Kierowcy najczęściej decydują się na wykupienie Autocasco, które ma chronić ich majątek w postaci pojazdu, w sytuacji, gdy ktoś chciałby ukraść auto, czy też jego części. Ma również zastosowanie w przypadku zniszczeń, czy też pożaru. Jego zakres i kwotę, jaką może otrzymać kierowca na naprawę szkód, ustala się indywidualnie z ubezpieczycielem, dlatego wyjątkowo ważne jest, by zwrócić uwagę na każdy z zapisów umowy.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Assistance, czyli ubezpieczenia, które znajduje zastosowanie, szczególnie gdy kierowca znajdzie się w sytuacji kryzysowej i potrzebuje różnego rodzaju wsparcia. Tutaj również jego zakres i możliwości, uzależnione są od konkretnej oferty firmy ubezpieczeniowej. Wśród przykładowych usług można wymienić pomoc w postaci naprawy samochodu w trasie, ale także odholowania uszkodzonego pojazdu do serwisu, a wraz z tym zapewnienia kierowcy i pasażerom noclegu na czas pracy mechaników, bądź w innym przypadku auta zastępczego, by mogli kontynuować podróż.