Iwonicz-Zdrój jest pięknym miasteczkiem położonym w województwie podkarpackim. Dokładnie znajduje się w powiecie krośnieńskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Iwonicz-Zdrój. Zgodnie ze starym podziałem administracyjnym miasto to należało w latach 1975-1998 do województwa krośnieńskiego. Na terenie miasta mieszka około 1900 mieszkańców. Iwonicz-Zdrój położony jest w Beskidzie Niskim, w dolinie Iwonickiego Potoku. Znajduje się na wysokości 410 m n.p.m. Baza noclegowa miejscowości jest doskonale przygotowana na przyjęcie wielu turystów [].

Iwonicz-Zdrój znajduje się we Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Znajdujące się tam uzdrowisko, a dokładnie jego centrum otoczone jest lasem bukowo-jodłowym o bardzo bogatym podszyciu. Na terenie miasta znajdują się okazałe pomniki przyrody: Źródełko Bełotka na Alei Wincentego Pola, dąb szypułkowy na Placu Wojciecha Oczki, jodły pospolite w okolicach Bełkotki oraz miłorząb japoński na Alei Wincentego Pola. Miasto najbardziej słynie z licznych źródeł leczniczych oraz odwiertów solanek jodobromowych. Można również skorzystać z wód siarczkowych. Iwonicz-Zdrój jest ważnym ośrodkiem lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego. Przyjeżdżają w to miejsce kuracjusze, którzy leczą się na choroby narządów ruchu,  problemy reumatologiczne, choroby układu trawiennego, dróg oddechowych, choroby kobiece, układu nerwowego, choroby skóry, osteoporozę [https://pl.wikipedia.org/wiki/Osteoporoza] oraz otyłość.

Encyklopedia Katolicka wyjaśnia, że nazwa tego miasta pochodzącego z XIV wieku wiąże się z kultem św. Iwona, zaś etymologicznie nazwa ta wywodzi się od imienia Iwo czy też formy Iwan, która była bardziej popularna w średniowieczu. Podobno nie należy brać za właściwą tą, która pochodzi z katolickiej encyklopedii. W XIX wieku czyli w czasach autonomii galicyjskiej zaszedł gwałtowny rozwój uzdrowiska. Wówczas również dodano drugi człon nazwy.