OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które staje się coraz bardziej popularne. Wiele osób nawet nie wie o jego istnieniu, a korzyści płynące z wykupienia tej formy ubezpieczenia mogą uratować kieszeń ubezpieczającego w wielu przypadkach.

Co to jest OC w życiu prywatnym?

Jest to rodzaj polisy, dzięki której, w przypadku wyrządzenia przez nas nieumyślnie szkody osobie trzeciej, ubezpieczyciel pokryje koszty np. leczenia czy też naprawy. Co ważne, polisa obejmuje szkody nie tylko majątkowe, ale również osobowe. Ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy wyłącznie życia prywatnego, nie ma więc zastosowania w życiu zawodowym. Zazwyczaj wykupuje się je na rok, jednak niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również dłuższe, 3-letnie polisy. Ubezpieczenie można wykupić jako odrębne, lub połączyć je z polisą mieszkaniową.

Kiedy polisa OC w życiu jest niezbędna?

Polisa OC w życiu dedykowana jest każdemu z nas. Dlaczego? Każdemu może przytrafić się zalanie mieszkania sąsiadowi, uszkodzenie przez nasze dziecko samochodu sąsiada czy też przypadkowy uraz ciała u osoby, z którą rekreacyjnie gramy w piłkę nożną. Zdarzeń losowych jest wiele, a dzięki wykupieniu odpowiedniej polisy możemy zabezpieczyć nasz portfel przed znacznym uszczupleniem. To ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia złamanej nogi czy też zapłaci za lakierowanie drzwi we wspomnianym wcześniej samochodzie sąsiada. OC w życiu obejmuje również dzieci ubezpieczającego oraz osoby wykonujące na jego rzecz np. prace w ogrodzie czy też opiekujące się jego dziećmi.

Za co nie zapłaci ubezpieczyciel?

Oczywiście polisa nie uchroni nas od odpowiedzialności finansowej w przypadku wyrządzenia szkody osobie bliskiej ani nam samym. Ubezpieczyciel najczęściej nie wypłaci również sumy ubezpieczenia w przypadku stwierdzenia tzw. rażącego niedbalstwa osoby, która wyrządziła szkodę. Również szkody wyrządzone przez ubezpieczającego, znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nie zostaną uznane. Co ważne, wypłata określonej sumy następuje na rzecz osoby pokrzywdzonej, a nie ubezpieczającego.

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę można zgłosić osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem wiadomości SMS. Każdy ubezpieczyciel w tym zakresie ma swoje wytyczne. Najważniejszy jest jednak termin zgłoszenia – zazwyczaj jest to od 3 do 7 dni. Wypłata określonej kwoty na rzecz osoby poszkodowanej następuje w ciągu 30 dni.

OC w życiu prywatnym to ubezpieczenie fakultatywne, ale jego wykupienie w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzecie, okazuje się korzystne. Kosztuje bowiem w granicach 130-250 zł rocznie przy sumie ubezpieczenia 100-200 tys. zł.